Vážení členovia klubu. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa 

Výročná členská schôdza prekladá      

na neurčito. O náhradnom termíne

Vás budeme včas informovať.

 

 Výbor SKPS