Ing. Miroslav Stanovský, CSc.

Vysokoškolský pedagóg, kynologický rozhodca a chovateľ mnohých plemien
poľovných psov. Poznal ho každý. Či už nastávajúci lesníci, s ktorými sa
stretával najskôr ako pracovník Výskumného ústavu lesného hospodárstva vo
Zvolene, neskôr ako vysokoškolský pedagóg na Lesníckej fakulte Technickej
univerzity vo Zvolene. Členom SPZ bol od roku 1978.
Funkcionársky pôsobil jednak na úrovni okresnej organizácie vo Zvolene, ale
aj vo vrcholných orgánoch SPZ, SPK a SKJ a viacerých chovateľských kluboch
poľovných psov. Bol členom Kynologickej rady SPK a SPZ, skúšobný komisár pre
skúšky uchádzačov o poľovný lístok a skúšky čakateľov pre posudzovanie
výkonu psov poľovných plemien.
Bol rozhodcom pre posudzovanie exteriéru psov od roku 1992, posudzoval
plemená skupín FCI IV, VII a VIII, slovenského kopovova a vysokonohé
teriéry. V rámci výkonu psov poľovných plemien posudzoval od roku 1994
všetky skúšky stavačov, jazvečíkov a teriérov, sliedičov, retrieverov a
duričov. Chovateľskej činnosti sa venoval od roku 1980, z jeho chovateľskej
stanice "od Stanovského" pochádzalo veľa výborných jedincov rôznych plemien,
či už sliedičov, teriérov, stavačov, farbiarov a duričov.
Za svoje zásluhy bol ocenený všetkými stupňami vyznamenaní SPZ vrátane
Medaile Sv. Huberta a Pamätnej medaile Prezidenta SPZ ako aj Zlatou medailou
SKJ za významný prínos v poľovníctve a v kynológii.

Jeho stratou prichádzame o aktívneho kynológa, rozhodcu, poľovníka a
priateľa.
Česť jeho pamiatke !