Štandard F.C.I. číslo: 6

 

Názov plemena: Gordonseter

 

Originálny názov plemena: Gordon Setter

 

Krajina pôvodu: Veľká Británia

 

Klasifikácia F.C.I.: Skupina 7 – ohari

sekcia 2 - ohari britských ostrovov

podsekcia 2.2 - setre

 

Použitie: spoločník, poľovný pes.

 

Celkový vzhľad: má úplne súmerné a vyvážené proporcie. Chrbát je silný, primerane krátky a pevný. Chvost je kratší. Hlava je pomerne dlhá, dobre modelovaná, inteligentného výrazu. Srsť je dlhá a priliehavá, svietivého sfarbenia.

Povaha: inteligentný, dôstojný, odvážny, vľúdnej vyrovnanej povahy.

Veľkosť, proporcie, substancie: výška psy: 65-68cm

výška feny: 61-65cm

hmotnosť psy: 27-30kg

hmotnosť feny: 25-28kg

 

Hlava a lebka: Hlava: skôr hlboká ako široká.

Lebka: je však širšia ako papuľa a poskytuje dostatok priestoru pre mozog, je mierne zaoblená, najširšia je medzi sluchami.

Stop: má byť výrazný.

Hlava: je dlhšia od temenného hrboľa ku stopu ako od stopu ku nosu. Pod očami a nad nimi je suchá s tak úzkymi lícami, ako to len celkovo suchá hlava dovoľuje.

 

Oči: primerane veľké, ani príliš hlboko posadené, ani príliš vystúpené, avšak dostatočne kryté očnými viečkami. Majú živý a inteligentný výraz, sú tmavo hnedé a lesklé.

Uši: nasadené nízko, tesne priliehajú k hlave, sú stredne veľké a tenké.

Papuľa: pomerne dlhá s takmer rovnobežnými líniami a pri pohľade zhora alebo zboku nemá byť hrotistá. Nemá byť rovnako hlboká ako dlhá.

 

Nos: veľký a široký, s otvorenými čiernymi nozdrami.

 

Pysky: pysky sú silne vyvinuté, nie však previsnuté.

 

Zuby: Chrup pravidelný, bez predkusu alebo podkusu.

 

Krk: dlhý, suchý, v záhlaví klenutý, bez akéhokoľvek laloku alebo kožného záhybu.

 

Telo: primerane dlhé. Bedrá sú široké a mierne klenuté.

 

Hrudník: hlboký s dostatočne klenutými rebrami, ktoré sú hlboké po celej dĺžke hrudníka. Predhrudie nie je príliš široké.

 

Chvost: pomerne krátky, rovný alebo mierne šabľovitý. Nemá presahovať cez pätové kĺby. Je nesený vodorovne alebo pod úrovňou chrbta. Pri koreni je silný a ku špičke sa postupne zužuje. Vlajka, ktorá začína takmer pri samom koreni chvosta, má byť dlhá, rovná a má sa postupne krátiť ku špičke.

 

Hrudné končatiny: hrudné končatiny sú silné s oválnymi kosťami, pevným a rovným nadprstím a majú pekné práporce. Plecia majú byť dlhé, šikmo nazad uložené a tvoria ich široké lopatky, ktoré v kohútiku ležia blízko seba. Plecia nemajú byť nadmerne osvalené, tj. príliš silné, preto lebo tým by bola obmedzená voľnosť pohybu. Lakte sú uložené pomerne hlboko pod telom, čím poskytujú vôľu v pohybe.

 

Panvové končatiny: panvové končatiny majú byť od panvy ku pätám dlhé, široké a svalnaté. Kolenné kĺby sú dobre zauhlené. Päty sú krátke, silné a rovné, nesmú byť ani vbočené ani vybočené. Panva má byť skôr vodorovne uložená, takže panvové kĺby nevystupujú. Laby: lyžicovité, uzatvorené, s dobre klenutými prstami a dostatkom srsti v medziprstí. Vankúšiky sú vysoké, plné.

 

Osrstenie: na hlave, na predných stranách behov a končekoch sluchov má byť krátka a jemná, na ostatných častiach tela má byť stredne dlhá, náležite rovná, pokiaľ možno bez akéjkoľvek vlnitosti. Srsť v hornej časti sluchov má byť dlhá a hodvábna. Na zadnej strane zadných behov je srsť dlhá a jemná, hustá previsnutá srsť na slabinách môže pokračovať po hrudi a krku. Všetka srsť musí byť pokiaľ možno priliehavá a rovná.

 

Farba srsti: jasne žiarivá antracitová čerň bez matných stôp s trieslovými odznakmi farby sýto orechovo červenej alebo farby gaštanovej. Tieto odznaky majú svietiť. Čierne bodkovanie je prípustné na prstoch, taktiež čierna hviezda pod čeľusťou.

Trieslové odznaky: dve jasné škvrny nad očami nepresahujúce v priemere 2 cm. Po stranách papule nemá trieslo presahovať nad koreň ňucháča. Dovôkol papule tvoria tieto odznaky pruh. Dve veľké jasné škvrny na predohrudi. Trieslové sfarbenie na vnútornej strane zadných behov a stehien prechádza od kolien na vonkajšiu stranu, kde pokračuje od piet ku prstom. Nesmie však celkom potlačiť čiernu farbu na zadnej strane behov. Na predných behoch dosahuje trieslové sfarbenie od prstov ku lakťom na zadnej strane, na prednej strane od prstov ku zápästiam alebo niečo málo nad ne. Trieslové sfarbenie sa vyskytuje taktiež okolo ritného otvoru. Biely fľak na hrudi je prípustný. Avšak čím menší, tým lepšie.

 

Spôsob chôdze: pevná-rovnomerná, voľný a správny pohyb s dostatkom pohonu v zadnej časti (s veľmi silným odrazom).

 

Vady:

akákoľvek odchýlka od popísaného štandardu má byť považovaná za chybu, ktorej závažnosť má byť hodnotená prísne podľa stupňa odchýlky.

 

Poznámka:

psy musia vykazovať dva zreteľne normálne semenníky celkom zostúpené v miešku.