CACIT r.CACIT CACT r.CACT I.c. výborný II.c. veľmi dobrý III.c. dobrý CQN
SV - - 30 25 20 15 10 -
JSS - - 50 45 40 35 30 -
LSS - - - - 35 30 25 -
VP - - - - 30 25 20 -
FSS - - - - 30 25 20 -
skúšky typu Pole - Voda - - 55 50 45 40 35  
VSS + ostatné skúšky typu VSS - - 60 55 50 45 40 -
MJK 150 (ak získa „Všestranný víťaz SR“) - 65 60 55 50 45 -
MKS 150 (ak získa „Víťaz MKS“) - 80 75 70 65 60 -
T.A.N (obstál) - - - - 10 - - -
Derby sólo - - - - 25 20 15 10
Derbypáry - - - - 30 25 20 15
NFT sólo - - 40 35 30 25 20 15
NFT páry - - 45 40 35 30 25 20
MFT sólo 60 55 50 45 40 35 30 25
MFT páry 70 65 60 55 50 45 35 30
Grande Quête 100 90 85 75 65 55 45 40

 

Zahraničné skúšky, ktoré  nie sú uvedené v tabuľke, sa posudzujú podľa typu skúšky, ktorý zodpovedá niektorému z uvedených, ak súťaž pozostáva z dvoch samostatných skúšok, skúšky sa hodnotia každá zvlášť.

Za skúšku organizovanú SKPS je bonus +5 bodov/ skúška.

Body za výsledok sa nesčítavajú, platí najvyššie ocenenie.