28. -29.4. NFT Biely Kostol - ubytovanie a spoločná večera - termín uzávierky 20.4.2018
 
Možnosť ubytovania po termíne uzávierky nevieme garantovať.

Slovenský klub pointrov a setrov v spolupráci s PZ PARNA Trnava - Biely Kostol

usporiada v dňoch 28.- 29.04.2018 Národný Field Trial so zadávaním titulov C.A.C.T.

Program:

8.00 zraz pri poľ. chate PZ Biely Kostol

8.15 registrácia, veterinárna prehliadka

8.30 otvorenie skúšok a žrebovanie

8.45 odchod do revíru

15.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

 

Rozhodcovský zbor deleguje SPZ

 

Záujemcovia o ubytovanie nech sa prihlásia najneskôr do 23.04.2018 u Patrície Hurban

e-mail: patricia.hurban@gmail.com

 

Raňajky a občerstvenie počas skúšok zabezpečí PZ PARNA Trnava - Biely Kostol.

 

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá , ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

 

Uzávierka prihlášok na NFT je do 25.apríla 2018. V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. V deň konania FT môže byť prihláška prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 5€.

Prihlasku najdete tu

Prihlášky posielajte na adresu ekonóma SKPS ( patricia.hurban@gmail.com )

 

Štartovné:

10,- €/pes – derby, T.A.N., členovia SKPS

15,- €/pes – FT členovia SKPS

15,- €/pes – ostatní účastníci T.A.N

20,- €/pes – ostatní účastníci derby, FT

! Príplatok 5,- € za prihlásenie na mieste !

Štartovné sa hradí pred otvorením skúšok.

 

Riaditeľ: Adámek Martin

Ekonóm: Patricia Hurban Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ PARNA Trnava - Biely Kostol