PROPOZÍCIE:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 27.- 28.04.2019 Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulov C.A.C.T. a C.A.C.I.T

Uzávierka prihlášok a rezervácia ubytovania do 17.04.2019

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Šenkvice - Strelnica
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka
8.45 otvorenie skúšok a žrebovanie
9.00 odchod do revíru
15.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
15.30 odchod do penziónu – pre ubytovaných
16.30 spoločná večera 

Rozhodcovský zbor deleguje SPZ

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

Záujemcovia o ubytovanie nech sa prihlásia na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Kapacita ubytovania v penzióne je limitovaná.

Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 5€.
Prihlášku nájdete tu:
http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky
Prihlášky posielajte na adresu ekonóma SKPS:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Vážený záujemcovia o MFT Šenkvice 27.-28.04.2019
zverejňujeme pokyny k prihláseniu:

1. riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: patricia.ekonom.skps@gmail.com
a) NUTNÉ uviesť konkrétne beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry / TAN
b) UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení a za poplatok 5 eur
c) riadne vyplnená a podpísaná prihláška sa odovzdáva spolu s rodokmeňom ráno pri registrácii

2. V prípade záujmu o ubytovanie je prihlásenie možné do 18.04.2019 

3. Spoločnú večeru nám zabezpečí PZ Šenkvice, večeru je možné objednať do 18.04.2019

ubytovanie aj večera – rezervácia na email: patricia.ekonom.skps@gmail.com
Po uzávierke si každý záujemca zabezpečí ubytovanie a večeru samostatne!

4. Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 24.4.2019
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
- v prípade ubytovania a večere zaslať celú sumu

Štartovné poplatky:
15,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
20,- €/pes – FT člen SKPS
20,- €/pes – ostatní účastníci T.A.N
25,- €/pes – ostatní účastníci derby, FT

Usporiadateľ: SKPS a PZ Šenkvice