KAPACITA PSOV NA VÝCVIKOVÝ VÍKEND NAPLNENÁ!!! Nie je možné sa  už prihlásiť. Ďakujeme za Váš záujem.