PRIHLASOVANIE NA JSS UKONČENÉ! NAPLNENÁ KAPACITA.

PROPOZÍCIE:
Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 06.10.2019 KLUBOVÉ JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV s udeľovaním titulu C.A.C.T.

Uzávierka prihlášok 30.09.2019

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka
8.45 otvorenie skúšok a žrebovanie
9.00 odchod do revíru
15.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre JSS. Podmienkou prijatia psa na skúšky je včas doručená prihláška písomne alebo emailom a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.


Štartovné:

30€/pes - členovia SKPS

40€/pes - ostatní účastníci


Rozhodcovský zbor: deleguje SPZ.

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

Prihlášky posielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 5€. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška sa odovzdáva spolu s rodokmeňom ráno pri registrácii.

Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 30.09.2019
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Riaditeľ: Martin Adámek

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ PARNA Trnava - Biely Kostol.