DO POZORNOSTI !!
12-13.10. NFT ráno zraz o 8.00 Adamovské rybníky pri rozhľadni !!!!

PROPOZÍCIE:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 12.-13.10.2019 Národný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T.

Uzávierka prihlášok a rezervácia ubytovania do 03.10.2019

Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Adamov
8.15 registrácia, veterinárna prehliadka
8.45 otvorenie skúšok a žrebovanie
9.00 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
16.30 odchod do penziónu – pre ubytovaných
18.00 spoločná večera pre ubytovaných

Rozhodcovský zbor deleguje SPZ

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

Prihlášku nájdete tu: http://pointerseter-klub.sk/…/na-stiah…/category/1-prihlasky

Pokyny k prihláseniu:

1)    riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a)    NUTNÉ uviesť konkrétne beh t.j. Páry / Sólo / Derby - Sólo / Páry / TAN

b)    UPOZORŇUJEME, že prihlásenie na konkrétny beh je záväzné a prípadné zmeny sú možné len po schválení organizátorom a za poplatok 5 eur

c)    riadne vyplnená a podpísaná prihláška sa odovzdáva spolu s rodokmeňom ráno pri registrácii

d)    uzávierka prihlášok 03.10.2019

 

2)     Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná na účet SKPS do 07.10.2019
 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

*POZOR NA ÚČET UHRÁDZAŤ LEN ŠTARTOVNÉ POPLATKY! Ubytovanie a večera sa uhrádza LEN v hotovosti ekonómke klubu.*

 

3)    V prípade záujmu o ubytovanie a spoločnú večeru je prihlásenie možné do 03.10.2019

a)    rezervácia na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

b)    kapacita ubytovania v penzióne je limitovaná

Po uzávierke si každý záujemca zabezpečí ubytovanie a večeru samostatne!

Ubytovanie aj večera sa uhrádza ráno 12.10.2019 pri registrácii u ekonómky klubu.

 

Štartovné poplatky:
15,- €/pes – derby, T.A.N. člen SKPS
20,- €/pes – FT člen SKPS
20,- €/pes – ostatní účastníci T.A.N
25,- €/pes – ostatní účastníci derby, FT

 

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

V prípade bezodkladného neoznámenia neúčasti ekonómovi klubu bude poplatok zaúčtovaný k poplatku pri prihlásení na ďalšiu skúšku.

 

Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 5€.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Ivan Dugovič

Ekonóm: Patricia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Adamov