Vážení členovia,
členské poplatky môžete uhradiť v nedeľu na VČS, na účet klubu, prípadne zahraničný členovia na našej najbližšej akcii NFT v apríli. Ak si nie ste istý či máte členské riadne uhradené, prosím kontaktujte ma na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ak ste členské minulý rok neuhrádzali, je potrebné ho doplatiť, prípadne aj za uplynulé roky od kedy ste členom klubu.
Podrobné údaje k úhrade nájdete v minulom príspevku a na našej webovej stránke.
Ak sa v nedeľu 1.3. nemôžete zúčastniť VČS, kontaktujte nášho matrikára na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Zašle Vám aj tlačivo súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré je potrebné zaslať vyplnené emailom a originál poštou do 30.04.2020. Zároveň si vyplnením tlačiva zaktualizujeme aj Vaše údaje. Vyplnený súhlas je podmienkou členstva v klube.

PLÁNOVANÝ PROGRAM VČS

    1. Zahájenie schôdze, privítanie účastníkov a oznámenie o odstúpení predsedu klubu - p. Knapp
2. Voľba pracovného predsedníctva a zapisovateľky
3. Návrh a schválenie programu
4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
5. Správa mandátovej komisie
6. Voľba volebnej komisie
7. Voľba overovateľov zápisnice

8. Kontrola uznesení z minulého roku: p. Šlachtová

9. Správa odstupujúceho predsedu klubu p. Dugovič

10. Správa ekonómky p. Rusňáková

11. Správa matrikára p. Gašparík

12. Správa výcvikára p. Adámek
13. Správa poradcu chovu pre POI p. Zattovicz

14. Správa poradcu chovu pre AJ p. Garajová

15. Správa poradcu chovu pre GS p. Čajkovič

16. Správa poradcu chovu pre IS a IČBS p. Sojková

17. Správa Dozornej rady p. Knapp

18. Vyhodnotenie súťaže o najúspešnejšieho pracovného a výstavného psa klubu za rok 2019 p. Adámek
19. Návrh výboru na voľbu nového predsedu klubu
20. Návrh výboru na zvýšenie štartovného na klubové akcie a zvýšenie členského poplatku p. Rusňáková

Obedová prestávka

21. Diskusia

22. Správa návrhovej komisie

23. Uznesenie z VČS p. Šlachtová

24. Schválenie uznesenia

       25. Záver