Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 01.09.2022
Skúšku vlôh T.A.N.
prístupnú pre všetky plemená anglických stavačov
a stavačov, kde je skúška uznaná ich klubom
Program:
15.30 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol
*upozorňujeme vodičov, že autá je potrebné nechať na parkovisku Kamenná cesta,
k poľ. chate je zákaz vjazdu*
adresa: Parkovisko Kamenná cesta, Trnava
16.00 odchod do revíru
17.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov
Upozorňujeme vodičov, že skúška sa uskutoční po ukončení predchádzajúcej skúšky Pohár predsedu klubu - Skúška Pole, voda. V prípade časovej tiesne bude potrebné počkať na dokončenie skúšok.
Štartovný poplatok TAN:
člen klubu 25 eur
nečlen klubu 35 eur
Pokyny k prihláseniu:
1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
a) Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
b) uzávierka prihlášok je 25.08.2022
2) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 26.08.2022
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
Poznámka: Meno psa a číslo zápisu SPKP
Štartovný poplatok nebude vrátený, pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, ktoré musí byť preukázané a potvrdené veterinárnym nálezom.
!!! V danom termíne neprihlásený účastníci, nebudú môcť štartovať !!!
!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!
 
Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach.
Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.
Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.
Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.
Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.
Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov T.A.N. pre potreby SKPS a SPZ.
Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková
Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná