Vážení záujemcovia o MFT,

 
z technických príčin, ktoré bohužiaľ my ako klub neovplyvníme, sa domáce PZ Tomášikovo rozhodlo, že nám revír nesprístupní. Informovali nás o tom včera večer.
Nerezervujte si preto ani ubytovanie a ak ste si niečo rezervovali, žiadajte storno poplatok.
Momentálne riešime nové možnosti a o novom mieste konania Vás budeme včas informovať,
 

Ďakujeme za pochopenie

Z dôvodu obmedzenia kapacity behov na MFT Veľká Mača v dňoch 29.-30.04.2023 je prihlásenie možné len do 18.4.2023, alebo do naplnenia kapacity.

 

Zároveň upozorňujeme, že po naplnení kapacity behov, nebudú žiadne prihlášky prijaté. Tešíme sa na Vás!

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 29. - 30.04.2023

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:

8.30 zraz pri poľ. chate PZ Tomášikovo

adresa: /bude upresnené/

8.35 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

9.00 otvorenie skúšok a štartovacie listiny

9.05 odchod do revíru

16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc.

Upozorňujeme vodičov, že:

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

na prihlásenie je k dispozícii nová prihláška, nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii Hlavné menu – Na stiahnutie

  1. a)  Jeden vodič môže štartovať súčasne len v dvoch batériách, t.j. skupinách

  2. b)  prihlásenie na dva behy v rámci jedného dňa, je možné len v tom prípade, ak prihlásený jedinec tieto behy zvládne odbehať aj krátko po sebe. Ak sa vodič na beh nedostaví v určenom poradí, nebude posúdený a klasifikovaný bez nároku na vrátenie štartovných poplatkov. Zmeny poradia behov po rozlosovaní nie sú prípustné. Na vodičov sa nečaká!

 

c) Prihlásenie na daný beh je záväzné a žiadne zmeny v deň konania nie sú prípustné

  1. d)  na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. FT Páry / FT Sólo / Derby Páry / Derby Sólo

  2. e)  uzávierka prihlášok je 21.04.2023

2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi potvrdená emailom od ekonómky klubu.

V prípade záujmu o UBYTOV ANIE ma prosím kontaktujte na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ubytovanie zabezpečíme v prípade skupinového záujmu.

3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 24.04.2023

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Poznámka: Meno psa a číslo zápisu SPKP

Štartovné poplatky musia byť uhradené vopred na účet SKPS. Platba ráno na mieste je možná len v prípade zahraničného účastníka.
V prípade neuhradenia štartovného poplatku do 24.04.2023 bude prihláška stornovaná.

Ubytovanie možné v Chatkách pri Tomášikovskom jazere.

Viac informácií a objednanie ubytovania na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

K dispozícii sú dvojlôžkové a jednolôžkové izby. Každá chatka má 3 izby a jednu kúpeľňu, Wc 2x. Chatky sú murované s vybavenou kuchynkou a spoločenskou miestnosťou. Parkovanie priamo pri chatkách.

Stravu zabezpečí formou bufetu PZ Tomášikovo. Stravovanie si zabezpečuje každý záujemca

samostatne.

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V
prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

V prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS .

Štartovné poplatky:
Člen SKPS:

35,- €/pes – T.A.N.
30,- €/pes – Derby
35,- €/pes – FT

Ostatní účastníci /Nečlen klubu/

35,- €/pes – Derby
40,-
€/pes – TAN, FT

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes v prípade viacerých psov u jedného vodiča, poplatok bude odrátaný

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N..

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu

ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za

každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna

ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a

Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

očkovací preukaz.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Hlavný dozor súťaže: Martin Adámek, Ľuboš Knapp

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

UBYTOVANIE:

Bližšie informácie k ubytovaniu na MFT Tomášikovo:
k dispozícii sú plne vybavené murované chatky pre 6 až 8 osôb.
Každá chatka má 3 dvojlôžkové izby a plus rozťahovací gauč na prízemí v spoločenskej miestnosti.
Psy môžu byť na izbe /v klietkach/ bez príplatku.
Cena ubytovania je 20 Eur/osoba/noc.
Pre 6 osôb = 120 Eur /noc
Pre 7 osôb = 130 Eur /noc

 

Pre 8 osôb = 140 Eur /noc
 
Každá chatka má vybavenú kuchynku, kúpeľňu a 2x wc.
 
V nedeľu 30.4. bude ráno zraz a vyhodnotenie priamo v areáli týchto chatiek.
 
Kto má záujem o ubytovanie prosím, aby ma kontaktoval čo najskôr /do 12.4./, keďže je potrebné uhradiť zálohu vo výške 1/2 z konečnej sumy.
V prípade rezervácie je potrebné zaslať hneď aj rezervačný poplatok, bližšie info Vám pošlem emailom. Mimo rezervácie Vám ubytovanie nevieme garantovať!
Klub nebude ubytovanie rezervovať na vlastné náklady. Už teraz ma informovali, že majú nejaké chatky obsadené.
 
Ak si chce niekto rezervovať/uhradiť celú chatku, môže aj samostatne na t.č.:
Irena Dudášová 0918 466 250
V prípade rezervácie jednej či dvoch izieb ma prosím kontaktujte, aby ste nemuseli platiť celú chatku kvôli jednej izbe.
 
Bufet v tomto víkende ešte zrejme otvorený nebude, teda ubytovanie je bez stravy, ktorú si každý účastník zabezpečí samostatne. 
 
Link na ubytovanie:

S pozdravom,
 
Patrícia Rusňáková
ekonóm klubu SKPS
tel.č. 00421 908 303 966
 
 

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Tomášikovo