English Pointer
 


Pointra


Bednár Marcel Mgr.         
Vážska 12                  
922 41 Drahovce            
10.05.2007
MORIS Franzini / LOI 138076
ASTA z Vítrže / SPKP 741  
900   P BARON
901   P BLACK
902   P BRIT
903   P BONAPARTE
904   P BRANKO
905   P BRUNO
906   S BÁRA
907   S BAŠKA
908   S BORKA

z Keltskej doliny

Čomor Štefan Bc.           
Kalinčiakova 352           
941 33 Kolta               
28.06.2007
URO z Fančali / SPKP 748  
JODY Somola / SPKP 744  
909   P ASTOR
910   S AJDA
911   S ASTRA

 

Dovozené jedince – import

Sáregresi
26.02.2006
SPKP 898 / MET 3010/06   P CUPIDO´S ARROW
Rédey Peter,M.R.Štefánika,940 65 Nové Zámky                          
Dátum zápisu: 22.05.2007

z Kosovské dubiny
Řiháčková Zdena            
K Háji 1032                
676 02 Moravské Budějovice 
31.07.2004
SPKP 899 / ČLP 9921   S ANITA
Jozef Čič, 900 83 Čataj 262                                          
Dátum zápisu: 07.06.2007

Posteleki-Fürkész
31.01.2007
SPKP 912 / MET 3047/07   S DINA
Zatovicz Roman,Letomostie 13,940 01 Nové Zámky                       
Dátum zápisu: 14.09.2007

z Hanáckých polí
09.12.2005
SPKP 913 / Člp 10114   S AJKA
Miroslav Kminiak,Matra 2450/2,960 01 Zvolen                          
Dátum zápisu: 06.11.2007