Znova vypisujeme súťaž o najúspešnejšieho výstavného a pracovného psa klubu za rok 2018. Prihlášky zasielajte do 15.1.2019 na adresu slachtova@gmail.com

 

Hodnotiace kritéria súťaže o najúspešnejšieho pracovného psa

Hodnotiace kritéria súťaže o najúspešnejšieho výstavného psa