Od 1.12. 2023 sa máte možnosť prihlásiť do Súťaže o

- Najúspešnejší pracovný pes SKPS

 - Najúspešnejší FIELD TRIAL pracovný pes SKPS

- Najúspešnejší zahraničný pracovný pes SKPS

- Najúspešnejší výstavný pes SKPS

 

 1.     Podmienky k prihláseniu:

 - Do súťaže o pracovného, zahraničného a trialového psa budú zaradené iba jedince, ktoré v danom roku absolvovali minimálne jednu skúšku usporiadanú klubom SKPS (FT, JSS, Pole-voda )

- Do súťaže o výstavného psa budú zaradené iba jedince, ktoré v danom roku absolvovali minimálne jednu výstavu usporiadanú klubom SKPS  (Klubová výstava, Špeciálna výstava)

 2. Doklady potrebné pre zaradenie do súťaže sú: 

 - sken / kópia rodokmeňa resp. pracovnej knižky, kde sú výsledky zapísané 

 - v prípade udeleného titulu je nutné predložiť aj kópiu kartičky o udelení titulu (zápis v rodokmeni nepostačuje)

- v prípade straty/absencie posudkového listu, kartičky môže byť akceptované potvrdenie o získaní ocenenia a titulov od usporiadateľa skúšok a výstav alebo výpis (printscreen) z oficiálnej stránky výstavy či usporiadateľa s uvedením zdroja.

 3. Prihlásiť sa môže len člen klubu /aj zahraničný/ s riadne uhradenými členskými poplatkami

 - Poplatky musia byť uhradené za rok, ktorý súťaží a za rok kedy sa súťaž vyhodnocuje (príspevok sa platí na rok vopred, nie spätne)

-  Prihlasujte iba psa vo Vašom vlastníctve, príp. spoluvlastníctve (potrebné doložiť dokladom zápis v PP, jedinca prihlasuje jeho majiteľ - nie vodič či cvičiteľ)

 4. Do súťaže bude zaradený iba Anglický stavač

 5. Do súťaže sa započítajú výsledky len za obdobie, počas ktorého bol majiteľ jedinca riadnym členom klubu

 6. Jedinec prihlásený do súťaže musí byť zapísaný v slovenskej plemennej knihe psov (SPKP). Táto podmienka platí počas celého obdobia, ktoré sa započítava do súťaže.

 - Neplatí v prípade zahraničného psa v súťaži o najúspešnejšieho zahraničného pracovného psa

 

 Prihlášky spolu s podkladmi zasielajte od 01.12.2023 do 15.01.2024 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 - Riadne nepodložené výsledky nebudú uznané. Na neúplné a po uzávierke zaslané prihlášky nebude braný zreteľ.

 - Spustenie súťaže 01.12.2023 a Uzávierka súťaže: 15. 1. 2024

 

 Vyhodnotenie súťaže bude k dispozícii online  na web stránke klubu a odovzdávanie cien prebehne na VČS v marci 2024.

 

Hodnotiace kritéria súťaže o najúspešnejšieho pracovného psa

Hodnotiace kritéria súťaže o najúspešnejšieho výstavného psa