Vážení záujemcovia o MFT,

 
z technických príčin, ktoré bohužiaľ my ako klub neovplyvníme, sa domáce PZ Tomášikovo rozhodlo, že nám revír nesprístupní. Informovali nás o tom včera večer.
Nerezervujte si preto ani ubytovanie a ak ste si niečo rezervovali, žiadajte storno poplatok.
Momentálne riešime nové možnosti a o novom mieste konania Vás budeme včas informovať,
 

Ďakujeme za pochopenie

Z dôvodu obmedzenia kapacity behov na MFT Veľká Mača v dňoch 29.-30.04.2023 je prihlásenie možné len do 18.4.2023, alebo do naplnenia kapacity.

 

Zároveň upozorňujeme, že po naplnení kapacity behov, nebudú žiadne prihlášky prijaté. Tešíme sa na Vás!

Vážení záujemcovia o výcvikový víkend,

 
bohužiaľ nám náš dodávateľ nevie zabezpečiť zver a teda sme nútený výcvikový víkend v máji v pôvodne stanovenom termíne 6.-7.5.2023 zrušiť.
Budeme sa snažiť výcvikový víkend zorganizovať v lete, predbežne odhadujeme koncom júla.
O novom termíne budeme informovať včas emailom aj na našich stránkach.

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 15.09.2023 

Pohár predsedu klubu – Pole, voda s udeľovaním titulu C.A.C.T. 

prístupný pre všetky plemená stavačov

Po ukončení prvých skúšok sa uskutoční aklubová Skúška vlôh T.A.N.